نتیجه جستجو

-5%

روکش صندلی چرم مارال چری آریزو 6 پرو

۵,۵۵۰,۰۰۰ تومان

+ روکش صندلی چرم چری آریزو 6 پرو روکش مارال .
+ چرم درجه یک چری آریزو 6 پرو  ضد تعریق و مقاوم در برابر آتش ، سایش و پوسیدگی .
+ روکش کنسول راننده چری آریزو 6 پرو بصورت اشانتیون .
+ رنگ بندی متنوع و هماهنگ با تریم داخل چری آریزو 6 پرو سلایق مختلف .
+ الگو و دوخت کاملا صنعتی و فابریک چری آریزو 6 پرو .
+ ضمانت یکساله روکش صندلی چری آریزو 6 پرو توسط شرکت صنعت دوخت مارال.

-8%

روکش صندلی مارال تارا

۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان

+ روکش صندلی تارا روکش مارال .

+ پارچه درجه یک تارا ضد تعریق و مقاوم در برابر سایش و پوسیدگی .

+ رنگ بندی متنوع و هماهنگ با تریم داخل تارا و سلایق مختلف .

+ الگو و دوخت کاملا صنعتی و فابریک تارا.

+ ضمانت یکساله روکش صندلی تارا توسط شرکت صنعت دوخت مارال .

-7%

روکش صندلی چرم مارال چری آریزو 6

۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان

+ روکش صندلی چرم چری آریزو 6 روکش مارال .
+ چرم درجه یک چری آریزو 6 ضد تعریق و مقاوم در برابر آتش ، سایش و پوسیدگی .
+ روکش کنسول راننده چری آریزو 6 بصورت اشانتیون .
+ رنگ بندی متنوع و هماهنگ با تریم داخل چری آریزو 6 سلایق مختلف .
+ الگو و دوخت کاملا صنعتی و فابریک چری آریزو 6 .
+ ضمانت یکساله روکش صندلی چری آریزو 6 توسط شرکت صنعت دوخت مارال.

-7%

روکش صندلی چرم مارال چری آریزو ۵ نیو توربو

۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان

+ روکش صندلی چرم چری آریزو ۵ نیو توربو روکش مارال .
+ چرم درجه یک چری آریزو ۵ نیو توربو ضد تعریق و مقاوم در برابر آتش ، سایش و پوسیدگی .
+ روکش کنسول راننده چری آریزو ۵ نیو توربو بصورت اشانتیون .
+ رنگ بندی متنوع و هماهنگ با تریم داخل چری آریزو ۵ نیو توربو سلایق مختلف .
+ الگو و دوخت کاملا صنعتی و فابریک چری آریزو ۵ نیو توربو .
+ ضمانت یکساله روکش صندلی چری آریزو ۵ نیو توربو توسط شرکت صنعت دوخت مارال.

-7%

روکش صندلی چرم مارال چری تیگو ۷ پرو

۵,۵۵۰,۰۰۰ تومان

+ روکش صندلی چرم چری تیگو ۷ پرو روکش مارال .
+ چرم درجه یک چری تیگو ۷ پرو ضد تعریق و مقاوم در برابر آتش ، سایش و پوسیدگی .
+ روکش کنسول راننده چری تیگو ۷ پرو بصورت اشانتیون .
+ رنگ بندی متنوع و هماهنگ با تریم داخل چری تیگو ۷ پرو و سلایق مختلف .
+ الگو و دوخت کاملا صنعتی و فابریک چری تیگو ۷ پرو .
+ ضمانت یکساله روکش صندلی چری تیگو ۷ پرو توسط شرکت صنعت دوخت مارال.

-5%

روکش صندلی مارال بسترن بی 30 B

۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان

+ ضمانت یکساله روکش بسترن بی 30 B توسط صنعت دوخت مارال .

+ الگوی انحصاری مارال با دوخت صنعتی و فابریک بسترن بی 30 B .

+ رنگ بندی متنوع ، هماهنگ با سلایق و تریم داخل بسترن بی 30 B.

+ چرم درجه یک بسترن بی 30 B ضد تعریق، مقاوم در برابر پوسیدگی.

-5%

روکش صندلی مارال بسترن بی 50 B

۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان

+ ضمانت یکساله روکش بسترن بی 50 B توسط صنعت دوخت مارال .

+ الگوی انحصاری مارال با دوخت صنعتی و فابریک بسترن بی 50 B .

+ رنگ بندی متنوع ، هماهنگ با سلایق و تریم داخل بسترن بی 50 B.

+ چرم درجه یک بسترن بی 50 B ضد تعریق، مقاوم در برابر پوسیدگی.

-6%

روکش صندلی مارال نیسان ماکسیما

۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان

+ ضمانت یکساله روکش ماکسیما توسط صنعت دوخت مارال .

+ الگوی انحصاری مارال با دوخت صنعتی و فابریک نیسان ماکسیما .

+ رنگ بندی متنوع ، هماهنگ با سلایق و تریم داخل نیسان ماکسیما.

+ چرم درجه یک نیسان ماکسیما ضد تعریق، مقاوم در برابر پوسیدگی.

-7%

روکش صندلی چرمی مارال نیسان جوک

۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان

+ ضمانت یکساله روکش جوک توسط صنعت دوخت مارال .

+ الگوی انحصاری مارال با دوخت صنعتی و فابریک نیسان جوک .

+ رنگ بندی متنوع ، هماهنگ با سلایق و تریم داخل نیسان جوک.

+ چرم درجه یک نیسان جوک ضد تعریق، مقاوم در برابر پوسیدگی.

-10%

روکش صندلی مارال سایپا شاهین

۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان

+ روکش صندلی سایپا شاهین روکش مارال .

+ پارچه درجه یک سایپا شاهین ضد تعریق و مقاوم در برابر سایش و پوسیدگی .

+ رنگ بندی متنوع و هماهنگ با تریم داخل سایپا شاهین و سلایق مختلف .

+ الگو و دوخت کاملا صنعتی و فابریک سایپا شاهین.

+ ضمانت یکساله روکش صندلی سایپا شاهین توسط شرکت صنعت دوخت مارال .

-7%

روکش صندلی چرم مارال چری ام وی ام X55

۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان

+ روکش صندلی چرم چری ام وی ام X55 روکش مارال .
+ چرم درجه یک چری ام وی ام X55 ضد تعریق و مقاوم در برابر آتش ، سایش و پوسیدگی .
+ رنگ بندی متنوع و هماهنگ با تریم داخل چری ام وی ام X55 و سلایق مختلف .
+ الگو و دوخت کاملا صنعتی و فابریک چری ام وی ام X55 .
+ ضمانت یکساله روکش صندلی چری ام وی ام X55 توسط شرکت صنعت دوخت مارال.

-5%

روکش صندلی چرم مارال چری ام وی ام X22

۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان

+ روکش صندلی چرم چری ام وی ام X22 روکش مارال .
+ چرم درجه یک چری ام وی ام X22 ضد تعریق و مقاوم در برابر آتش ، سایش و پوسیدگی .
+ رنگ بندی متنوع و هماهنگ با تریم داخل چری ام وی ام X22 و سلایق مختلف .
+ الگو و دوخت کاملا صنعتی و فابریک چری ام وی ام X22 .
+ ضمانت یکساله روکش صندلی چری ام وی ام X22 توسط شرکت صنعت دوخت مارال.