دستبند سنگ و مهره ۲

110,000 تومان

طراحی خاص و شیک

دستبند دست ساز

سنگ های باکیفیت و درجه یک

 
چهارشنبه۱۴آبان
پنجشنبه۱۵آبان
شنبه۱۷آبان
یکشنبه۱۸آبان
تعداد
1 - - 115,000 تومان 115,000 تومان

تحویل

تعداد

جمع کل

دستبند دست ساز

سنگ و مهره

بند کشویی می باشد و با هر سایز دستی همخوانی دارد

طراحی خاص و شیک

سنگ های باکیفیت و درجه یک

زمان تحویل:  ۱ تا ۳ روز کاری