دستبند سنگ و مهره ۸

99,000 تومان

طراحی خاص و شیک

دستبند دست ساز

سنگ های باکیفیت و درجه یک

 
جمعه۰۲آبان
شنبه۰۳آبان
دوشنبه۰۵آبان
سه شنبه۰۶آبان
تعداد
1 - - 104,000 تومان 104,000 تومان

تحویل

تعداد

جمع کل

دستبند دست ساز

سنگ و مهره

بند کشویی می باشد و با هر سایز دستی همخوانی دارد

طراحی خاص و شیک

سنگ های باکیفیت و درجه یک

زمان تحویل:  ۱ تا ۳ روز کاری