سرویس آشپزخانه کرم

برای قیمت تماس بگیرید

سرویس آشپزخانه 11پارچه شامل : 3عدد دمکنی 1عددنمگیرظرف 1عددپیش بند 1جفت دستکش فر 2عدد دستگیره قلب 2عدد دستگیره قابلمه طرح مخمل

سرویس آشپزخانه

11پارچه شامل :

3عدد دمکنی

1عددنمگیرظرف

1عددپیش بند

1جفت دستکش فر

2عدد دستگیره قلب

2عدد دستگیره قابلمه

طرح مخمل